fbpx

За нас

Какво е лятна ИТ академия за предприемачи ПРО

 

Цели на академията (мисия):

Целта на лятна ИТ академия за предприемачи ПРО е да даде възможност на ученици и студенти да развиват част от ключовите умения в 21-ви век, докато се забавляват и решават казуси на реални организации. Основните умения, които развиваме са: програмиране, аналитично мислене, решаване на проблеми, работа в екип, предприемчивост и инициативност и финансова грамотност.

 

Визия:

Създаване на среда, която подготвя и развива следващо поколение технологични лидери на България.

 

За кого е предназначена?

За ученици в гимназия и студенти, които имат основни познания по програмиране, обичат да творят, да се запознават с нови хора и вярват, че могат сами да решават реални казуси заедно с връстници.

Организатор – Враца софтуер общество

Румяна Витньова


Румяна Витньова е преподавател по икономически дисциплини, в това число Маркетинг и Предприемачество от 19 години. Носител е на Първа професионално-квалификационна степен. Има множество публикации на иновативни образователни технологии и е съавтор на обучителни ръководства по финансова грамотност за деца и тийнейджъри. През последните седем години учениците й са победители, медалисти и призьори в редица национални конкурси и състезания, като в някой от тях представят България на Световни и Европейски финали. През 2013 г. получава Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност. За 2014 г. Румяна Витньова е носител на Приза „Учител на годината на България” в професионалната подготовка, през 2015 е удостоена със специалната награда от националния конкурс в същата категория. Носител е на приза „Учител на годината на Община Враца” за 2014 и 2016 г и „Учител-будител” за 2017 г. Румяна Витньова е редовен член на Съюза на учените в България, секция „Педагогика и психология”.

Иван Стрижлев


Завършил психология, управител и обучител в Тиймко. От десет години работи в сферата на тиймбилдинг и тренинг обученията. Специализира се в работата с екипи и работни групи, главно в посока повишаване на ефективността и постигане на устойчиви добри резултати. Дейността му е насочена към развитието на умения за подобряване взаимодействието между хората, личната реализация, средата на работа и управлението. Има богат опит при провеждането на интерактивни обучения и симулации с хора от различни възрастови групи и сфера на дейност.