• Трябва ли да имам лаптоп? – Не, не е задължително. Може да работят няколко човека от един, а освен това ще сме в компютърен кабинет.
  • Нужен ли ми е предишен опит за ролята на програмист? – Да, трябва да знаеш основи на програмирането (if,for,методи,масиви)
  • Нужен ли ми е предишен опит за ролята на предприемач? – Не
  • Как се формират отборите? –  По време на събитието за формиране на отбори всеки представя идеята с която е кандидатствал. След това трябва да избере – дали да се присъедини към идеята на някой друг и да направят екип или да привлече хора за своята идея. Екипите се състоят от минимум 3 и максимум 5 човека.
  • Имаме сформиран екип. Можем ли да кандидатстваме с 1 идея всички? – Не, всеки измисля своя идея. Може всички идеи да са свързани с решаване на един и също проблем.
  • Мога ли да участвам без да имам идея? – Не. Всеки желаещ кандидатства с идея.
  • Мога ли да участвам без да имам сформиран екип? – Да, може. Нужно е да попълниш формата за кандидатстване и преди началото ще има събитие, на което всеки разказва идеята си и се сформират екипите.
  • Мога ли да участвам, ако не съм ученик или студент? – Да, стига да имаш нужното време.