Враца софтуер общество ще организира за първи във Враца лятна ИТ академия за предприемачи ПРО – от 03.07 до 05.08 2017г. В академията ученици и студенти ще работят в екипи от по 3 до 5 човека над реални софтуерни проекти, които те самите са измислили в началото. Целта на инициативата е всеки екип да изработи прототип на своята идея, както и да развият своите технически умения, умения за говорене пред публика, за маркетинг и продажби.

Всяка нова идея се нуждае освен от реализация, също и от хора, които да я разпространят сред потребителите. За това ще има 2 вида роли за учениците и менторите в ПРО – програмисти и маркетинг специалисти. Учениците избират в началото с какво да се занимават – с програмиране или с маркетинг. Могат да участват ученици от 7 до 12 клас и студенти.

Дневна програма
Програмисти Маркетинг
9.30 – 11.30ч

    [занятия с лектор]

Усвояване на алгоритмични техники Усвояване на маркетинг техники
12.00 – 13.30ч (през ден)   Сценично поведение. Репетиции за театрално представление
14.00 – 16.30ч Работа по ПРОект

 

Целта на занятия свързани с алгоритми и маркетинг е младежите да придобият основни знания и умения в тези сфери. Занятията ще се ръководят от учители.

Занятията за сценично поведение имат за цел младежите да придобият добро сценично поведение и също така да развият своята артистичност. По време на тези занятия се репетира за театрална постановка, която ще се проведе в края на ПРО.